Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

28.05.2019 - 07:46

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 27. mai 2019 kjøpt 15 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 82,81. Etter dette har Stiftelsen 158 150 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12