Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

28.03.2019 - 10:24

Arve Fludal, primærinnsider i Veidekke ASA, har den 28. mars 2019 kjøpt 200 aksjer i Veidekke til kurs 89,40. Etter kjøpet har Arve Fludal en beholdning på 8 040 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.