Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

13.03.2019 - 07:30

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 12. mars 2019 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 89,57. Etter dette har Stiftelsen 133 150 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12