Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

11.03.2019 - 07:43

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 8. mars 2019 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 89,52. Etter dette har Stiftelsen 125 164 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12