Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

08.03.2019 - 08:22

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 7. mars 2019 kjøpt 20 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 89,73. Etter dette har Stiftelsen 115 164 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12