Veidekke ASA: Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Veidekke ASA

Veidekke ASA: Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Veidekke ASA

05.03.2019 - 13:54

Det vises til melding om nøkkelinformasjon ved kontantutbytte fra Veidekke ASA av 7. februar 2019.
Betalingsdato for utbytte skal være 21. mai 2019.

Korrigert melding for nøkkelinformasjon ved kontantutbytte fra Veidekke ASA er som følger:

Styret i Veidekke ASA har besluttet å foreslå for generalforsamlingen et utbytte på kroner 5,00 pr aksje for regnskapsåret 2018.

Utbyttebeløp: 5,00 pr aksje

Annonsert valuta: Norske kroner

Siste dag inklusive: 8. mai 2019

Ex-dato: 9. mai 2019

Record date (eierregisterdato): 10. mai 2019

Betalingsdato: 21. mai 2019

Vedtaksdato: 8. mai 2019

Kontaktperson:
Jørgen G. Michelet
Finansdirektør
Telefon 917 43 856

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12