Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

01.03.2019 - 07:30

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 28. februar 2019 kjøpt 15 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 89,4997. Etter dette har Stiftelsen 95 164 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12