Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

18.12.2018 - 15:34

Arve Fludal, primærinnsider i Veidekke ASA, har den 18. desember 2018 solgt 2 920 aksjer i Veidekke til kurs 98,00. Etter salget har Arve Fludal en beholdning på 7 840 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12