Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

17.12.2018 - 09:44

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 14. desember 2018 kjøpt 25 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 98,31. Etter dette har Stiftelsen 79 094 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12