Veidekke ASA: MELDEPLIKTIGHANDEL

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIGHANDEL

14.12.2018 - 09:48

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 13. desember 2018 kjøpt 25 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 98,35. Etter dette har Stiftelsen 54 094 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12