Veidekke ASA: MELDEPLIKTIGHANDEL

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIGHANDEL

13.12.2018 - 09:47

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 12. desember 2018 kjøpt 25 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 98,47. Etter dette har Stiftelsen 28 954 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12