Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

10.12.2018 - 12:23

Gro Bakstad, primærinnsider i Veidekke ASA, har den 10. desember 2018 kjøpt 2 500 aksjer i Veidekke til kurs 96,3287. Etter kjøpet har Gro Bakstad en beholdning på 15 500 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12