Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

05.12.2018 - 09:54

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 4. desember 2018 kjøpt 25 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 97,68. Etter dette har Stiftelsen 3 954 aksjer i Veidekke.

Ansatte i Veidekke kjøpte 1 037 579 aksjer i Veidekke fra Stiftelsen i november 2018, jfr. børsmelding 26. november 2018. Disse aksjene vil bli overført fra Stiftelsen i desember 2018. Stiftelsens beholdning er vist etter denne transaksjonen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12