Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

27.11.2018 - 08:30

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 26. november 2018 kjøpt 15 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 97,37. Etter dette har Stiftelsen 1 016 533 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12