Veidekke ASA: Aksjer til ansatte 2018

Veidekke ASA: Aksjer til ansatte 2018

26.11.2018 - 09:37

8 108 ansatte i Veidekke har fått tilbud om å kjøpe mellom 50 og 1 500 Veidekkeaksjer hver. D e ansatte kunne velge mellom to tilbud: Tilbud A med 30 % rabatt og kontant betaling og tilbud B med 20 % rabatt og delvis finansieringsbistand.

2 334 ansatte benyttet seg av tilbudet og bestilte til sammen 1,48 millioner aksjer i bestillingsperioden 16.-23. november. Tilbudet var imidlertid overtegnet med 43 %, slik at det ble foretatt en avkortning. Etter avkortning har de ansatte fått kjøpe mellom 50 og 970 aksjer hver og det ble tildelt totalt 1,04 millioner aksjer til de ansatte.

Kjøpskursene ble henholdsvis kr 67,13 (tilbud A) og kr 76,71 (tilbud B) etter 30 % / 20 % rabatt på børskursen i bestillingsperioden. Det er to års bindingstid på aksjene.

Veidekke har i alle år arbeidet for at ansatte skal være medeiere i selskapet. Også i år har interessen vært stor, og 2 334 kjøpere tilsvarer 29 % av dem som fikk tilbudet.

Primærinnsideres kjøp, samt ny beholdning, er vedlagt denne meldingen.

Kontaktpersoner:

Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnsrelasjoner Lars Erik Lund, tlf. 41 33 13 69, lars.lund@veidekke.no

Finansdirektør Jørgen Michelet, tlf. 91 74 38 56, jorgen.michelet@veidekke.no

Finanskonsulent Camilla Nordvold, tlf. 48 13 94 80, camilla.nordvold@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12