Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

26.11.2018 - 09:00

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 23. november 2018 kjøpt 50 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 95,90. Etter dette har Stiftelsen 1 001 533 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12