Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

23.11.2018 - 09:45

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 22. november 2018 kjøpt 50 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 96,46. Etter dette har Stiftelsen 951 533 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12