Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

22.11.2018 - 09:43

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 21. november 2018 kjøpt 50 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 96,53. Etter dette har Stiftelsen 901 533 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12