Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

08.10.2018 - 08:30

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 5. oktober 2018 kjøpt 7 500 aksjer i Veidekke til kurs kr 87,40. Etter dette har Stiftelsen 370 467 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12