Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

13.09.2018 - 09:09

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 12. september 2018 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 85,51. Etter dette har Stiftelsen 220 467 aksjer i Veidekke.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12