Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

31.08.2017 - 08:30

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 30. august 2017 kjøpt 3 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 94,1667. Etter dette har Stiftelsen 163 806 aksjer i Veidekke.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12