Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

14.03.2017 - 13:04

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 14. mars 2017 kjøpt 30 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 115,00. Etter dette har Stiftelsen 266 716 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12