Børsmeldinger

Viser børsmeldinger for

Veidekke ASA: Nytt boligoppdrag i Stavanger

Veidekke har fått i oppdrag av K2 Bolig AS å oppføre boligprosjektet Madla Tress med 39 leiligheter og næringslokaler på Madla i Stavanger. Kontrakten er en totalentreprise verdt 106 millioner kroner ekskl. mva.
Les mer ...
Publisert 29. november 2021

Veidekke ASA: Aksjetilbud ledende ansatte og opsjonsinnløsning ledende ansatte

Les mer ...
Publisert 25. november 2021

Veidekke ASA: Aksjer til Ledende Ansatte 2021 og opsjonsinnløsning

Les mer ...
Publisert 22. november 2021

Veidekke ASA: Bygger innovasjonshus i Lunds nye Science Village

Veidekke har fått oppdraget med å bygge Space (Kunskapen 1) i Lund for Wihlborgs Fastigheter AB. Innovasjonsbygget med kontorer og laboratorier blir et av de første i det nye Science Village-området i Lund når det etter planen står klart til innflytting i september 2023. Prosjektet er en samspillsentreprise i to faser med kontraktssum ca. SEK 168 millioner.
Les mer ...
Publisert 17. november 2021

Veidekke ASA: Resultat for tredje kvartal 2021

Veidekke omsatte for NOK 9,3 milliarder i tredje kvartal. Resultatet før skatt var NOK 530 millioner, som ga et resultat per aksje på NOK 2,90. Ved utgangen av kvartalet hadde konsernet en ordrereserve på NOK 40 milliarder.
Les mer ...
Publisert 11. november 2021

Veidekke ASA: Kommende endringer i styret

Styreleder Svein Richard Brandtzæg har meddelt valgkomiteen i Veidekke ASA om at han ønsker å fratre som styreleder ved ordinær generalforsamling i 2022. Valgkomiteen i Veidekke vil innstille Gro Bakstad til styreledervervet. Valg vil skje på Veidekkes ordinære generalforsamling 11. mai 2022.
Les mer ...
Publisert 11. november 2021

Veidekke ASA: Skal bistå Stockholm by med utbygging og opprusting av Stadshagen

Veidekke har signert avtale med Stockholm by om første etappe av utbyggingen og opprustingen av Stadshagen på Kungsholmen i Stockholm. Prosjektet er en utførelsesentreprise til en verdi av ca. SEK 208 millioner som forventes ferdigstilt våren 2026.
Les mer ...
Publisert 09. november 2021

Veidekke ASA: Fortsetter flyttingen av kulturbygg i Kiruna

Veidekke har signert avtale med LKAB om å flytte ytterligere fem historiske bygg i Kiruna. Prosjektet inngår i Kirunas store samfunnsomstilling, der bykjernen flyttes til en ny beliggenhet. Prosjektet er en totalentreprise i samspill med en ordresum på ca. SEK 120 millioner og skal utføres av Veidekke-virksomheten Berggren & Bergman.
Les mer ...
Publisert 05. november 2021

Veidekke ASA: Skal bygge verdens beste regnværsskole

Veidekke har fått oppdraget med å bygge Torslandaskolan F–6 for Lokalförvaltningen Göteborg Stad. Prosjektet er en totalentreprise med kontraktsverdi ca. SEK 217 millioner. Den nye skolen beregnes å stå ferdig våren 2024.
Les mer ...
Publisert 04. november 2021

Veidekke ASA: Skal bygge enda en etappe av Norrbotniabanan

Veidekke har fått i oppdrag av Trafikverket å bygge strekningen Umeå–Dåva på Norrbotniabanan. Oppdraget er en utførelsesentreprise med kontraktsum SEK 449,5 millioner. Prosjektet blir påbegynt i 2021 og skal stå ferdig høsten 2023.
Les mer ...
Publisert 01. november 2021