Børsmeldinger

Viser børsmeldinger for

Veidekke ASA: Bygger kontorer i Helsingborg for Castellum

På oppdrag fra Castellum skal Veidekke bygge et kontorbygg i Oceanhamnen i Helsingborg, Sverige. Prosjektet GreenHaus er en totalentreprise på SEK 225 millioner med oppstart i desember 2019. GreenHaus inngår i H+, et byfornyelsesprosjekt med boliger, kontorer, restauranter og butikker ved vannkanten i Helsingborg.
Les mer ...
Publisert 29. november 2019

VEIDEKKE ASA: Vellykket gjennomføring av rettet emisjon mot ansatte

- Allokering til primærinnsidere
Les mer ...
Publisert 25. november 2019

Veidekke ASA: Daniel Kjørberg Siraj trekker seg midlertidig fra styret

Les mer ...
Publisert 21. november 2019

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Les mer ...
Publisert 14. november 2019

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Les mer ...
Publisert 14. november 2019

Veidekke ASA: Resultat for tredje kvartal 2019

Veidekke omsatte for NOK 9,4 milliarder i tredje kvartal, og resultatet før skatt var NOK 494 millioner, en økning på NOK 34 millioner fra i fjor. Veidekkes entreprenørvirksomhet fikk nye ordrer til en verdi av NOK 5,4 milliarder i kvartalet og hadde per 30. september ordrereserver på NOK 33,4 milliarder.
Les mer ...
Publisert 14. november 2019

Veidekke ASA: forhøyer aksjekapitalen og utsteder nye aksjer til ansatte

Les mer ...
Publisert 13. november 2019

Veidekke ASA: Veidekke åpner for ny eierstruktur for eiendomsvirksomheten

Styret i Veidekke har i styremøte i dag besluttet å dele konsernet i to separate virksomheter og etablere eiendomsvirksomheten med endret eierstruktur. Beslutningen er resultatet av en strategisk gjennomgang av konsernets sammensetning og en vurdering av vekst- og utviklingsmulighetene for Veidekkes ulike virksomhetsområder.
Les mer ...
Publisert 13. november 2019

Veidekke ASA: Ny milliardkontrakt med Bane NOR

Veidekke skrev i dag nok en milliardkontrakt med Bane NOR for dobbeltsporprosjektet Drammen-Kobbervikdalen på Vestfoldbanen. Denne gangen er oppdraget å bygge en kulvert og løsmassetunnel, en totalentreprise verdt 1,83 milliarder kroner ekskl. mva.
Les mer ...
Publisert 06. november 2019

Veidekke ASA: Skrev kontrakt om helsehus i Verdal

Veidekke har i dag skrevet kontrakt med Verdal kommune om å bygge et bo- og behandlingssenter med 132 institusjonsplasser i Verdal sentrum. Prosjektet skal miljøsertifiseres og stå klart til bruk i desember 2021. Oppdraget er en totalentreprise verdt 387 millioner kroner ekskl. mva. og utføres i arbeidsfelleskap med datterselskapet Grande Entreprenør i Verdal.
Les mer ...
Publisert 05. november 2019