Børsmeldinger

Viser børsmeldinger for

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Les mer ...
Publisert 14. november 2019

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Les mer ...
Publisert 14. november 2019

Veidekke ASA: Resultat for tredje kvartal 2019

Veidekke omsatte for NOK 9,4 milliarder i tredje kvartal, og resultatet før skatt var NOK 494 millioner, en økning på NOK 34 millioner fra i fjor. Veidekkes entreprenørvirksomhet fikk nye ordrer til en verdi av NOK 5,4 milliarder i kvartalet og hadde per 30. september ordrereserver på NOK 33,4 milliarder.
Les mer ...
Publisert 14. november 2019

Veidekke ASA: forhøyer aksjekapitalen og utsteder nye aksjer til ansatte

Les mer ...
Publisert 13. november 2019

Veidekke ASA: Veidekke åpner for ny eierstruktur for eiendomsvirksomheten

Styret i Veidekke har i styremøte i dag besluttet å dele konsernet i to separate virksomheter og etablere eiendomsvirksomheten med endret eierstruktur. Beslutningen er resultatet av en strategisk gjennomgang av konsernets sammensetning og en vurdering av vekst- og utviklingsmulighetene for Veidekkes ulike virksomhetsområder.
Les mer ...
Publisert 13. november 2019

Veidekke ASA: Ny milliardkontrakt med Bane NOR

Veidekke skrev i dag nok en milliardkontrakt med Bane NOR for dobbeltsporprosjektet Drammen-Kobbervikdalen på Vestfoldbanen. Denne gangen er oppdraget å bygge en kulvert og løsmassetunnel, en totalentreprise verdt 1,83 milliarder kroner ekskl. mva.
Les mer ...
Publisert 06. november 2019

Veidekke ASA: Skrev kontrakt om helsehus i Verdal

Veidekke har i dag skrevet kontrakt med Verdal kommune om å bygge et bo- og behandlingssenter med 132 institusjonsplasser i Verdal sentrum. Prosjektet skal miljøsertifiseres og stå klart til bruk i desember 2021. Oppdraget er en totalentreprise verdt 387 millioner kroner ekskl. mva. og utføres i arbeidsfelleskap med datterselskapet Grande Entreprenør i Verdal.
Les mer ...
Publisert 05. november 2019

Veidekke ASA: Bygger nytt byggetrinn på Vollebekk

OBOS Nye Hjem har gitt Veidekke oppdraget med å bygge Bien borettslag, som er fjerde byggetrinn med 116 leiligheter og et parkeringsanlegg på Vollebekk i Oslo øst. Kontrakten er en totalentreprise verdt 222 millioner kroner ekskl. mva.
Les mer ...
Publisert 31. oktober 2019

Veidekke ASA: Venter stabilt entreprenørmarked fremover

Ved inngangen til et nytt tiår ser det skandinaviske entreprenørmarkedet mer stabilt ut enn på lenge. I 2020 venter Veidekke et jevnt, relativt høyt aktivitetsnivå i Skandinavia.
Les mer ...
Publisert 30. oktober 2019

Veidekke ASA: Skal bygge tunnel for dobbeltspor på Vestfoldbanen for Bane NOR

Veidekke ASA og Bane NOR signerte i dag kontrakt om bygging av Skogertunnelen, en ny dobbeltsporet bergtunnel på Vestfoldbanen fra Drammen til Kobbervikdalen. Kontrakten er en totalentreprise med kontraktsverdi 1,96 milliarder kroner ekskl. mva. Arbeidet starter høsten 2019 og planlagt byggetid er fire år.
Les mer ...
Publisert 08. oktober 2019