Børsmeldinger

Viser børsmeldinger for

Veidekke Eiendom med Stockholms første boligblokk i massivtre

Veidekke Eiendom og Folkhem starter i disse dager byggingen av det som blir Stockholms første og Sveriges største boligprosjekt i massivtre. Leilighetene har blitt veldig godt mottatt i markedet – et tydelig tegn på at boligkundene i økende grad er opptatt av bærekraft og reduserte utslipp av klimagasser.
Les mer ...
Publisert 29. mai 2020

Veidekke ASA: Skal bygge for bybanen i Bergen

Bybanen Utbygging har tildelt Veidekke det miljøsertifiserte oppdraget å bygge Vestlands første underjordiske holdeplass mellom Haukeland og Haraldsplass sykehus i Bergen. Kontrakten er en hovedentreprise verdt 224 millioner kroner ekskl. mva. med opsjoner i tillegg.
Les mer ...
Publisert 26. mai 2020

Veidekke ASA: Skal bygge om E20 for Trafikverket i Sverige

Veidekke skal bygge om veistrekningen Vårgårda–Ribbingsberg på E20, etter at Trafikverket i Sverige valgte å utløse opsjonen i en eksisterende totalentreprise utført i samspill. Opsjonskontrakten har en verdi av ca. SEK 378 millioner.
Les mer ...
Publisert 26. mai 2020

Veidekke ASA: Bygger vindkraftpark for Stena Renewable

Veidekke har fått i oppdrag av Stena Renewable å bygge fundamenter og veier til 47 vindturbiner i Tvinnesheda–Badeboda utenfor Åseda i Småland. Kontrakten er en totalentreprise utført i samspill, og kontraktssummen er ca. SEK 265 millioner. Prosjektet skal stå ferdig i desember 2021.
Les mer ...
Publisert 25. mai 2020

Veidekke ASA: Utvider ungdomsskole i Bærum

Veidekke har etter avsluttet samspillsfase skrevet kontrakt med Bærum kommune om oppføring av nybygg og rehabilitering av dagens bygningsmasse på Bekkestua ungdomsskole. Kontrakten er en totalentreprise verdt 182 millioner kroner ekskl. mva.
Les mer ...
Publisert 20. mai 2020

Veidekke ASA: Bygger om skole i Stockholm

Veidekke skal bygge om Lillholmsskolan i bydelen Skärholmen i Stockholm. Prosjektet er en utførelsesentreprise med kontraktssum ca. SEK 180 millioner, med planlagt ferdigstillelse våren 2022.
Les mer ...
Publisert 20. mai 2020

Opsjonsinnløsning Veidekke ASA

Les mer ...
Publisert 19. mai 2020

Veidekke ASA: Bygger om Svea Artilleri ved Stockholms Stadion

Veidekkes datterselskap Arcona har fått i oppdrag å utføre ombygging og renovering av eiendommen Svea Artilleri i Lidingövägen i Stockholm for Genesta. Oppdraget er en totalentreprise utført i samspill, og kontrakten har en verdi av SEK 219 millioner. Arbeidet starter i mai 2020 og vil pågå frem til mai 2022.
Les mer ...
Publisert 18. mai 2020

Veidekke ASA: Opsjonstildeling nøkkelansatte

Les mer ...
Publisert 15. mai 2020

Veidekke ASA: Skal bygge om skole i Årsta ved Stockholm for SISAB

Veidekkes datterselskap Arcona har fått oppdraget med å bygge om Skanskvarnsskolan i Årsta ved Stockholm for Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). Prosjektet er en utførelsesentreprise med kontraktssum SEK 147 millioner. Arbeidet starter i juni og er beregnet å ta to år.
Les mer ...
Publisert 11. mai 2020