Børsmeldinger

Viser børsmeldinger for

Veidekke ASA: Moderniserer studentboliger i Oslo

Veidekkes datterselskap Seby AS skal rehabilitere og bygge om 176 leiligheter i Sogn Studentby for Studentsamskipnaden SiO. Kontrakten er en totalentreprise i samspill der foreløpig kontraktssum er estimert til 130 millioner kroner ekskl. mva.
Les mer ...
Publisert 20. november 2020

Veidekke ASA: Skal bygge kulturhus i Steinkjer

Veidekke har i dag skrevet kontrakt med Steinkjer kulturbygg AS om å oppføre det nye kulturhuset i Steinkjer nord i Trøndelag. Bygget skal blant annet inneholde bibliotek, kinosenter, storsal med nesten 600 sitteplasser og flere mindre saler. Oppdraget er en total­entreprise verdt nær 270 millioner kroner ekskl. mva.
Les mer ...
Publisert 13. november 2020

Veidekke ASA: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Les mer ...
Publisert 12. november 2020

Veidekke ASA: Resultat for tredje kvartal 2020

Veidekke omsatte for totalt NOK 9,5 milliarder i tredje kvartal. Resultat før skatt for videreført virksomhet var NOK 505 millioner. Ved utgangen av kvartalet hadde konsernet ordrereserver på NOK 37,7 milliarder. Salget av eiendomsvirksomheten ga Veidekke en gevinst i henhold til IFRS på NOK 1,1 milliarder, og resultatet per aksje for total virksomhet i tredje kvartal var NOK 11,2 (IFRS).
Les mer ...
Publisert 12. november 2020

Veidekke ASA: Nøkkelinformasjon for foreslått ekstraordinært kontantutbytte

Styret i Veidekke ASA har i møte 11. november besluttet å foreslå for ekstraordinær generalforsamling 3. desember 2020 å utbetale et ekstraordinært kontantutbytte på kroner 22,50 per aksje.
Les mer ...
Publisert 11. november 2020

Veidekke ASA: Styret foreslår ekstraordinært utbytte på NOK 22,50 per aksje

Utbytteforslaget omfatter 50 % av forslaget til ordinært utbytte som ble kansellert i mars i tillegg til utbytte på NOK 20 etter salget av eiendomsvirksomheten. Forslaget vil bli behandlet i ekstraordinær generalforsamling 3. desember 2020.
Les mer ...
Publisert 11. november 2020

Veidekke ASA: Presentasjon av resultat for tredje kvartal

Les mer ...
Publisert 06. november 2020

Veidekke ASA: Bygger logistikkbygg på Vestby

Veidekke Logistikkbygg har skrevet kontrakt med Pareto Eiendomsfellesskap AS om oppføring av Nordisk Dækimport (NDI) sitt nye sentrallager på Vestby syd for Oslo. Kontrakten er en totalentreprise verdt ca. 185 millioner kroner ekskl. mva.
Les mer ...
Publisert 06. november 2020

Veidekke ASA: Nytt boligoppdrag på Løren i Oslo

Veidekke har fått i oppdrag av OBOS og Nordr AS å bygge de første 67 leilighetene og parkeringsanlegg i boligprosjektet Løren botaniske i Oslo. Kontrakten er en total­entreprise verdt 252 millioner kroner ekskl. mva. Prosjektet bygges etter miljøstandarden BREEAM-NOR.
Les mer ...
Publisert 04. november 2020

Veidekke ASA: Skal utvide veg 56 i Västerås

Veidekke har fått i oppdrag av det svenske Trafikverket å utvide en 14,5 km lang veistrekning i Västerås i Sverige. Prosjektet er en utførelsesentreprise med ordrebeløp SEK 206 millioner. Arbeidet i prosjektet vil foregå fra januar 2021 til november 2022.
Les mer ...
Publisert 02. november 2020