Børsmeldinger

Viser børsmeldinger for

Veidekke ASA: Regnskapshistorikk i forbindelse med ny segmentstruktur

Som følge av at Veidekke har solgt eiendomsvirksomheten og samlet den norske anleggs- og industrivirksomheten i det nye virksomhetsområdet Veidekke Infrastruktur endres segmentrapporteringen fra og med tredje kvartal.
Les mer ...
Publisert 22. oktober 2020

Veidekke la Norges første miljøasfalt

Veidekke har lagt den første kilometeren i landet med såkalt miljøasfalt på fylkesvei 700 mellom Meldal og Berkåk i Trøndelag. - Her erstatter vi bindemiddel basert på fossil råolje med et miljøvennlig alternativ som reduserer utslippene av klimagasser radikalt. Vi tar nå et langt sprang mot helt klimanøytral asfalt, så dette må være den viktigste asfaltkilometeren som er lagt i Norge i dette årtusenet, sier direktør Martin Holmqvist i Veidekke Asfalt.
Les mer ...
Publisert 19. oktober 2020

Veidekke ASA: Ny avtale med Syvab om bygging på Himmerfjärdsverket renseanlegg

Veidekke har inngått en ny avtale med Syvab (Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag) om omfattende ombygging og tilbygg ved renseanlegget Himmerfjärdsverket i Grödinge i Sverige. Prosjektet er delt inn i en utførelsesentreprise for ombyggingen samt en totalentreprise for tilbygget, der begge deler gjennomføres parallelt. Kontraktsummen for denne fasen av prosjektet er på cirka 1,3 milliarder SEK. Prosjektet avsluttes i 2026.
Les mer ...
Publisert 16. oktober 2020

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Les mer ...
Publisert 15. oktober 2020

Veidekke ASA: Bygger velodrom og næringsbygg i Asker

Veidekke har fått i oppdrag av Norges Cykleforbunds Kompetanse­senter og Nordr å bygge en velodrom og et næringsbygg med ungdomsskole, barnehage, kontorer og næringsarealer i Asker kommune. De to oppdragene er begge total­entrepriser på henholdsvis 158 og 189 millioner kroner ekskl. mva. for velodromen og næringsbygget.
Les mer ...
Publisert 29. september 2020

Veidekke ASA: Bygger utleieleiligheter for Aberdeen i Göteborg

Veidekke skal bygge 160 utleieleiligheter i Sisjödal i Göteborg for Aberdeen Standard Investments. Prosjektet er en totalentreprise som omfatter fire bygninger. Kontraktssummen er NOK 208 millioner, og første innflytting er beregnet til august 2022.
Les mer ...
Publisert 24. september 2020

Veidekke ASA: Bygger Lerum Brygge i Sogndal

Veidekke starter nå byggingen av de 43 leilighetene i første byggetrinn av Lerum Brygge i Sogndal for Nordr Eiendom og Lerum Brygge AS. Oppdraget er en totalentreprise verdt 112 millioner kroner ekskl. mva.
Les mer ...
Publisert 23. september 2020

Veidekke ASA: Venter at nedgangen i entreprenørmarkedet blir moderat

Veidekkes prognoser for de skandinaviske entreprenørmarkedene viser at utsiktene for sektoren nå ser bedre ut enn antatt før sommeren.
Les mer ...
Publisert 21. september 2020

Veidekke ASA: Bygger nye Tveiterås skole i Bergen

Veidekke har fått i oppdrag å bygge nye Tveiterås skole av Bergen kommune. Prosjektet har en tydelig miljøprofil med krav til bruk av miljøvennlige materialer og fossilfri byggeplass. Kontrakten er en totalentreprise verdt 102 millioner kroner ekskl. mva.
Les mer ...
Publisert 17. september 2020

Veidekke ASA: Melding fra obligasjonseiermøte – VEI11

Les mer ...
Publisert 16. september 2020