Børsmeldinger

Viser børsmeldinger for

Veidekke ASA: Skal bygge Sandefjord VGS

Veidekke har skrevet kontrakt med Vestfold og Telemark fylkeskommune om å bygge og rehabilitere Sandefjord videregående skole. Oppdraget innebærer både nybygg og rehabilitering av en større del av eksisterende skolebygg. Kontrakten er en samspills­entreprise med målpris 422 millioner kroner ekskl. mva.
Les mer ...
Publisert 03. april 2020

Veidekke ASA: Solgte boliger for 1,7 milliarder kroner

Veidekke solgte boliger for NOK 1,7 milliarder i første kvartal 2020, sammenlignet med NOK 2,5 milliarder i fjor. Antallet boliger i produksjon var 1 864, med en salgsgrad på 80 %.
Les mer ...
Publisert 03. april 2020

Veidekke ASA: Innreder Oslo K for OBOS

Veidekke har i dag skrevet kontrakt med OBOS Eiendom om også å utføre innrednings­arbeidene i det spektakulære og miljøsertifiserte kontorbygget Oslo K i Kværnerbyen sentralt i Oslo. Oppdraget er verdt 125 millioner kroner ekskl. mva.
Les mer ...
Publisert 02. april 2020

Veidekke ASA: Års- og bærekraftsrapport 2019

Les mer ...
Publisert 30. mars 2020

Veidekke ASA: Kansellerer forslaget til utbytte

Styret og konsernledelsen i Veidekke ASA tar grep for å stå bedre rustet til å håndtere en uavklart situasjon skapt av COVID-19-pandemien. Styret har, i samråd med Veidekkes konsernledelse, besluttet å kansellere det tidligere annonserte forslaget om å betale et utbytte på 5 kroner per aksje for 2019.
Les mer ...
Publisert 30. mars 2020

Veidekke ASA: Oppdatering om effekter av koronapandemien

Veidekke tar grep for å begrense spredningen av koronaviruset og samtidig ivareta driften og leveransene til kundene. Utbruddet har foreløpig hatt begrenset effekt på fremdriften i bygg- og anleggsprosjektene og boligsalget, men myndighetspålagte restriksjoner og betydelig markedsusikkerhet fremover må forventes å påvirke Veidekkes virksomhet i alle de tre skandinaviske landene.
Les mer ...
Publisert 25. mars 2020

Veidekke ASA: Skal bygge Voldsløkka skole i Oslo

Veidekke har skrevet kontrakt med Undervisningsbygg Oslo KF om å bygge nye Voldsløkka ungdomsskole i Oslo. Oslo kommune har store miljøambisjoner og skolen bygges som plusshus. Oppdraget er en totalentreprise verdt 477 millioner kroner ekskl. mva.
Les mer ...
Publisert 20. mars 2020

Oppdatering om prosessen for eiendomsvirksomheten til Veidekke

Les mer ...
Publisert 12. mars 2020

Veidekke ASA: Bygger videre på Vollebekk

OBOS Nye Hjem har gitt Veidekke oppdraget med å bygge Humla borettslag, som er femte byggetrinn med 184 leiligheter og parkeringsanlegg på Vollebekk i Oslo øst. Kontrakten er en totalentreprise verdt 370 millioner kroner ekskl. mva. Prosjektet er planlagt Breeam Good-klassifisert og byggeplassen blir fossilfri.
Les mer ...
Publisert 02. mars 2020

Veidekke ASA: Anker dom om byggetid på E39

I forbindelse med veiprosjektet E39 Svegatjørn-Rådal gikk Veidekke til søksmål mot staten med bakgrunn i at Statens vegvesen hadde avsatt altfor kort byggetid og derfor brutt byggherreforskriftens regler. Veidekkes påstand var at kontraktens milepæler derfor ikke var gyldig fastsatt og kunne gjøres gjeldende.
Les mer ...
Publisert 27. februar 2020