FNs bærekraftsmål

Veidekke stiller seg bak FNs 17 mål for bærekraftig utvikling og arbeider for å realisere målene i og utenfor egen verdikjede. Ut fra de seks temaene som er vurdert som mest vesentlige, er følgende bærekraftsmål pekt ut som særlig relevante for Veidekkes virksomhet:

Mål 4: God utdanning

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Mål 16: Fred og rettferdighet

FNs bærekraftsmål.

FNs bærekraftsmål.
 

Les mer om vårt bærekraftsarbeid: