Fornøyde kunder

At kunden er fornøyd, er en nødvendig betingelse for lønnsomhet, vekst og utvikling. Når samarbeidet glir effektivt, og kunden medvirker i prosjektet, er det lettere å treffe raskt og godt på forventning og kvalitet, som igjen bidrar til å holde prosjektkostnadene innenfor budsjett. Det øker sannsynligheten for at kunden betaler til rett tid, som igjen påvirker den økonomiske bærekraften gjennom hele verdikjeden til Veidekke.

Kundearbeid i Veidekke skal bygge på verdiene profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Vi legger vekt på et godt samspill med kunden i alle faser:

  • For å kunne levere kvalitet som møter kundens forventninger, ønsker vi dialog fra tidlig av i prosjektet. Tidlig involvering bidrar til å sikre at kunde og entreprenør har samme forståelse av prosjektet, og at bestillingen er i tråd med forventet kvalitet i sluttproduktet. 
  • Det Veidekke selger, er både produkt og gjennomføring. Kvalitet refererer både til det vi bygger, til prosess og dialog underveis, og til at leveransen skjer til avtalt tid. Kundetilfredshetsundersøkelser og dialog hjelper oss å levere service og produkt i tråd med kundens forventninger og forbedre det videre samarbeidet. 
  • Godt gjennomførte prosesser gir grunnlag for nye salg. Å se til at kundens behov blir forstått og løpende å legge til rette for god kommunikasjon, er viktige elementer i gjennomføringen av prosjektet.
Finansparken i Stavanger

Finansparken i Stavanger

Fornøyde kunder bidrar til et godt omdømme og kommer ofte tilbake med nye prosjekter. Opp mot 90 % av Veidekkes kunder kan betraktes som flergangskunder.

 

Helse og sikkerhet

Kompetanse

Seriøsitet

Klimapåvirkning

Produktivitet

Fornøyde kunder

Vil du snakke med oss om dette?

Catharina Bjerke

Bærekraftsdirektør, Veidekke ASA

T: +47 21 05 50 00

catharina.bjerke@veidekke.no