Produktivitet

Mer effektive prosesser er nøkkelen til økt produktivitet i en prosjektorganisasjon som Veidekke. Sentrale faktorer er planlegging, usikkerhetsstyring og kundedialog.

Planlegging og prosjektledelse legger grunnlaget for god drift. 

På selskapsnivå handler planlegging om god forvaltning av prosjektporteføljen, rett kompetanse til å lede prosjektene og videre kompetanseutvikling. Med egne ansatte i alle funksjoner gir vi kunden trygghet og forutsigbarhet og sikrer at vi kan bygge videre på kunnskapen i nye prosjekter. 

På prosjektnivå gjelder det å sørge for at alle aktivitetene skjer uten hindringer, i riktig rekkefølge og til rett tid. Veidekke bruker involverende planlegging til å lage planer med relevant tidshorisont for alle som bidrar i prosjektet. 

Felles tilnærming til usikkerhetsstyring på flere nivåer vil gi høyere produktivitet og lønnsomhet over tid. Ottersbo pukkverk

Overordnet skal vi sikre at den totale risikoeksponeringen i konsernet er innenfor bestemte rammer.

På porteføljenivå vurderes alle prosjekter ut fra tilgjengelig kompetanse, tidligere prestasjoner og sammensetningen av porteføljen.

I enkeltprosjekter er ledelseskapasitet avgjørende for å holde kontroll på risiko og maksimere muligheter. Usikkerhetsgjennomgang kompletterer kalkulasjon og gir bedre gjennomføring.

Gjennom dialogen med kunden finner vi løsninger som sparer kostnader og gir kunden bedre produkter og opplevelser. Samspillsorientering er et viktig premiss ved vår bedriftskultur, og det innebærer at Veidekke i større grad velger bort anbud som kun vektlegger pris. 

Gode samspill forutsetter at vi prioriterer riktige kunder og prosjekter. Riktige kunder for Veidekke er kompetente, inviterer entreprenør inn i prosjektet i tidlig fase og legger til rette for god dialog og gjensidig tillit. For at prosjektet skal være riktig for oss, må kontraktene være balanserte, og vi må ha relevant kompetanse på rett nivå for å løse oppgaven.

 

Helse og sikkerhet

Kompetanse

Seriøsitet

Klimapåvirkning

Produktivitet

Fornøyde kunder

Vil du snakke med oss om dette?

Catharina Bjerke

Bærekraftsdirektør, Veidekke ASA

T: +47 21 05 50 00

catharina.bjerke@veidekke.no