Kompetanse

Bygg- og anleggsprosjekter stiller store krav til kompetanse på forskjellige nivåer. Veidekke rekrutterer nyutdannede og erfarne fagpersoner fra et bredt spekter av ingeniør- og fagspesialiseringer og ansetter også studenter i sommerjobb.

Konsernet har program for nyutdannede i Norge og Sverige og samler unge ledere fra hele konsernet til felles lederutvikling. I forbindelse med rekruttering er Veidekke med på karrieredager på de viktigste utdanningsinstitusjonene i Skandinavia. Mange ungdommer blir kjent med Veidekke gjennom skolebesøk eller utplassering i prosjekter.

For å sikre god flyt av kompetanse og erfaring mellom de som utvikler og de som utfører har Veidekke som strategi å bemanne de viktigste fagene med egne, fast ansatte håndverkere, og håndverkere utgjør mer enn halvparten av medarbeiderne. Veidekke er en stor lærlingebedrift, med 347 lærlinger i Norge, Sverige og Danmark ved utgangen av 2019.

Av kompetanser etterspør Veidekke særlig prosjektledelse og forskjellige håndverkkompetanser samt spisskompetanse til støttefunksjoner. Det er de forskjellige virksomhetene som har ansvaret for å ha riktig kompetanse tilgjengelig og sette sammen gode team.

Kompetanse i Veidekke

Kompetanseutvikling forgår primært på jobb, gjennom ansvar og oppgaver i hverdagen. I tillegg tilbys bedriftsinterne kurs og nettverksgrupper.

Bygg og anlegg er en svært mannsdominert bransje. Veidekke mener at større mangfold vil bidra til bedre løsninger. Konsernet har blant annet satt mål om å øke andelen kvinner til 50 % av studenter i sommerjobb og 40 % av traineer innen utgangen av 2020. Per utgangen av 2019 var tallene hhv. 39 % og 34 %.

Bedriftskulturen i Veidekke preges av et positivt menneskesyn, med høy tillit og tro på at medarbeiderne ønsker ansvar og drives av å prestere og levere.

Veidekke tror eierskap styrker engasjement og prestasjon og legger til rette for at medarbeiderne kan kjøpe aksjer i selskapet med rabatt. 47,3 % av Veidekkes medarbeidere eier aksjer i selskapet.

 

Helse og sikkerhet

Kompetanse

Seriøsitet

Klimapåvirkning

Produktivitet

Fornøyde kunder

Vil du snakke med oss om dette?

Catharina Bjerke

Bærekraftsdirektør, Veidekke ASA

T: +47 21 05 50 00

catharina.bjerke@veidekke.no