Helse og sikkerhet

Det skal være sikkert å jobbe i og for Veidekke, og konsernets mål er derfor null alvorlige skader. Mål for helse, miljø og sikkerhet er likestilt med økonomiske mål, og HMS-resultater innrapporteres løpende fra alle prosjekter. Prinsippene for HMS-arbeidet er definert i egen konsernpolicy og i sikkerhetsplaner utledet fra HMS-strategien. Veidekkes sikkerhetsarbeid bygger på organisasjon og mennesker: 

Veidekkes sikkerhetsarbeid bygger på organisasjon og mennesker:

  • Alle prosjekter skal legge til rette for at arbeid kan gjennomføres sikkert og effektivt, med riktig utstyr og til rett tid. Alle prosjekter har utpekt HMS-ansvarlig, som skal bidra til at disse rammebetingelsene er på plass.
  • Medarbeiderne skal få nødvendig grunnlag – i form av rett kompetanse, gode holdninger og omsorg for hverandre – for å kunne ivareta sikkerhet på arbeidsplassen. Gode holdninger står blant annet på dagsordenen i den årlige HMS-uken, som i de siste årene har handlet om sikker adferd.

Fra 2019 har Veidekke fokusert på å:

  • Forbedre prosesser og verktøy, for å forhindre at ulykker gjentas;
  • Etablere felles tilnærming til sikker adferd og bygge kultur som hjelper hver enkelt å ta gode valg;
  • Eliminere risiko før arbeidet starter, gjennom bedre prosesser, nye verktøy og tydeligere krav.
Helse og sikkerhet

Helse og sikkerhet

Underleverandører forplikter seg til de samme prinsippene, planene og kravene som gjelder for Veidekkes egne ansatte. Kravene inngår i kontrakten med Veidekke, og alle som jobber på Veidekke-prosjekter får informasjon og opplæring om krav og forventninger før de starter arbeidet.

I det proaktive helsearbeidet legger Veidekke særlig vekt på å forebygge muskel- og slitasjeskader, som ansatte i bygg- og anleggssektoren er særlig utsatt for. Sykefraværet i Veidekke ligger under gjennomsnittet i bransjen og i arbeidslivet generelt.

 

Helse og sikkerhet

Kompetanse

Seriøsitet

Klimapåvirkning

Produktivitet

Fornøyde kunder

Vil du snakke med oss om dette?

Catharina Bjerke

Bærekraftsdirektør, Veidekke ASA

T: +47 21 05 50 00

catharina.bjerke@veidekke.no