Bærekraft

Bærekraft

Veidekke arbeider systematisk med bærekraft gjennom hele verdikjeden. Arbeidet er forankret i konsernverdiene; profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende.

Det øverste ansvaret for bærekraftsarbeidet har konsernets styre. I det daglige forvaltes ansvaret av konsernledelsen, som samarbeider med fagansvarlige på de ulike fagfeltene, som juridisk, compliance, innkjøp, HMS, HR, miljø og kommunikasjon. Ut fra konsernets overordnede mål setter virksomhetsområdene egne mål og tiltaksplaner.

Vesentlige temaer

Fra 2019 er Veidekkes bærekraftsarbeid strukturert rundt temaene helse og sikkerhet, kompetanse, seriøsitet, klimapåvirkning, produktivitet og fornøyde kunder. Temaene gjelder både Veidekkes egen virksomhet og samarbeid med leverandørene. Disse seks temaene fremsto som særlig sentrale i vesentlighetsanalysen som Veidekke gjennomførte høsten 2018, med innspill fra eksterne og interne interessenter.

Rapportering

Gjennom årlig rapportering viser Veidekke hvordan virksomheten påvirker miljø, klima og samfunn, hvordan Veidekke arbeider for å begrense negative følger av virksomheten, og hvordan Veidekkes virksomhet påvirkes av endringer i omgivelsene, f.eks. klimaendringer. Veidekke rapporterer i henhold til GRI (Global Reporting Initiative) Standards, nivå Core. GRI-indeks finnes på side 180–185 i årsrapporten. CDP Climate Change har i de siste årene vurdert Veidekkes rapportering til å kvalifisere for CDPs A-liste i kategorien Climate. Veidekkes klimaregnskap blir verfisert av DNV-GL.

FNs bærekraftsmål

Veidekke stiller seg bak FNs 17 mål for bærekraftig utvikling og arbeider for å realisere målene i og utenfor egen verdikjede. Ut fra de seks temaene som er vurdert som mest vesentlige, er følgende bærekraftsmål pekt ut som særlig relevante for Veidekkes virksomhet. Mer om FNs bærekraftsmål

Veidekkes vesentlige temaer

Catharina Bjerke

Bærekraftsdirektør, Veidekke ASA