Medarbeidere som aksjeeiere

I Veidekke utgjør de ansattes eierskap en betydelig del av selskapet.

 

Vi mener at verdien av et entreprenørselskap i særlig stor grad er avhengig av organisasjonen og de ansatte. Derfor er de ansattes eierengasjement et viktig og positivt element i utviklingen av selskapet. Selv om det er vanskelig å dokumentere, er vi av den oppfatning at Veidekke har ansatte som er mer en gjennomsnittlig interessert i hvordan det går med selskapet.

Går tilbake til 1960-tallet

Ansattes medeierskap i Veidekke har tradisjoner helt tilbake til 60-tallet, og ved inngangen til 80-tallet satt 40 ledende ansatte med aksjemajoriteten. I 1984 ble medeierskap en del av Veidekkes langsiktige strategi og det ble satt mål om at ansattes eierskap skal være betydelig og dette ledet videre til børsnotering.

Etter at vi ble børsnotert har vi to ganger i året tilbudt våre ansatte å kjøpe aksjer i Veidekke. Den største foregår på høsten og rettet mot alle ansatte. Det gis tilbud om rabatt og det er bindingstid på aksjene. På våren går tilbudet til ledende ansatte.

I dag

I dag er ca. 51,2 % av de ansatte aksjeeiere i eget selskap og samlet eier de ansatte over 18,4 % av aksjene. Dette er på ingen måte noen ensartet gruppe, men over 3.217 enkeltaksjeeiere som står fritt til å selge sine aksjer til hvem de vil etter at bindingstiden er over.

Aksjetilbudene er frivillige og det er således ingen kjøpsplikt. Dog har vi en ambisjon i Veidekke om at ledende ansatte skal eie en betydelig aksjepost i selskapet. Med dette mener vi at det er ønskelig fra selskapets side at den enkelte over tid kjøper aksjer som etter hvert utgjør en betydelig aksjepost. Hva som er betydelig vil selvsagt variere fra person til person. I en lokal organisasjon som Veidekke er det mange ledende ansatte som har resultatansvar og som tar beslutninger som påvirker lønnsomheten og ikke minst risikoen i prosjektene. Derfor har vi et eget tilbud til ledende ansatte om våren.

Betydningen av medeierskap

I Veidekke mener vi at medeierskap gir engasjement, økt forståelse og en sterkere følelse av medarbeiderinvolvering i virksomheten og de enkelte prosjekter. Sammen med medarbeiderinvolvering, kompetanseutvikling, lærlingordningen, Veidekkeskolen og andre utviklingstiltak, er medeierskap sentrale verktøy for å gjøre en god bedriftskultur enda bedre.

I mai 2016 ble siste program for aksjer til
ledende ansatte gjennomført.

I november 2015 ble siste program for
aksjer til alle ansatte gjennomført.