Martin Mæland

Stilling
Styreleder
Fødselsdato
24. september 1949

Styreleder siden 2009.

Styremedlem siden 2002.

Aksjebeholdning: 42 500.

Styreleder i Norwegian Property ASA, styremedlem i Arctic Securities AS, Ticon Eiendom, Bjærtnes & Hoel og Kultur- og Idrettsbygg Oslo.

Har tidligere vært styremedlem/nestleder i Entra ASA, Kreditkassen, VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap), AF-Gruppen, FONUS, Oslo Byhall, Oslo Byfornyelse, INBY, Dagsavisen m.fl.

Ansatt i OBOS fra 1980, konsernsjef i selskapet 1983 - 2015.

Tidligere vært kommunalråd i Oslo kommune og utreder i Oslo Lysverker.