Aksjeeierinformasjon

Kontofører

Nordea Bank Norge ASA
Issuer Services
Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo
Tlf: +47 22 48 62 62 Fax: +47 22 48 63 49

Generalforsamling

Alt om generalforsamling i Veidekke ASA finnes her.

 

 

Vil du snakke med oss om dette?

Jørgen Michelet

Finansdirektør

T: +47 21 05 50 00 M: +47 917 43 856

jorgen.michelet@veidekke.no