Loading ticker data

-    

Veidekkes håndtering av korona-pandemien

Verden og Skandinavia er i en uoversiktlig, usikker og alvorlig situasjon. Så også i Veidekke og i alle andre selskaper. Korona-pandemien setter samfunnet på en alvorlig prøve, og for mange selskaper kan det handle om fremtiden.